Menu Zavřeno

​Projekt Vybudování FVE ve společnosti Solmilk, a. s.

       

reg.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001998 je spolufinancován Evropskou
unií (Národní plán obnovy, prioritní osa 31.3.0.1 Výstavba nových
fotovoltaických zdrojů). Stručný popis projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny o
výkonu  54,40 kWp s akumulací do baterií o kapacitě 40,8 kWh na střeše
zemědělské stavby bez č.p./č.ev. na pozemku parc.č. st.112/1 v k.ú.
Skuhrov u Havlíčkova Brodu s cílem využití