Menu Zavřeno

Zemědělská společnost Solmilk a.s se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce cca 580 metrů nad hladinou moře. Hospodaří na pozemcích katastru Olešná, Skuhrov a Radostín.

Solmilk obhospodařuje zhruba 907 ha zemědělské půdy, z toho 766, ha orné půdy.

Zaměřuje se na hlavně na rostlinou a živočišnou výrobu.

V živočišné výrobě provozujeme chov skotu. Chováme zhruba 400 kusů krav. Živočišná výroba je zaměřena především na produkci mléka.

 Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu pícnin pro živočišnou výrobu a dále na výrobu tržních plodin, z nichž nejdůležitějšími jsou obiloviny, řepka. Dále specializujeme na brambory konzumní a sadbu.

Středisko Bioplynová stanice, která má výkon 376kwh se vyrábí elektřina.