Aktuality

INOVACE PRO PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
S POŘÍZENÍM TECHNOLOGIE PRO PŘESNÉ
DÁVKOVÁNÍ HNOJIV

Společnost Solmilk se účastní projektu Inovace pro precizní zemědělství s pořízením technologie pro přesné dávkování hnojiv, který je podpořený Programem rozvoje venkova pro období 2014–2020 v opatření 16 Spolupráce, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem operace je podpora inovací v zemědělské prvovýrobě.

MLÉKOMAT

V areálu společnosti je umístěn mlékomat, kde je možné zakoupit čerstvé mléko do vlastním nádob. Cena za 1 litr mléka je 14 Kč.

Umístěno mlékomatu viz obrázek.