Menu Zavřeno

Pozvánka 2024

Solmilk a. s.

se sídlem Olešná čp. 114, PSČ: 580 01

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Solmilk a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

v oddílu B., vložce 1665 

se sídlem Olešná 114, PSČ: 580 01

IČ: 25271555

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek 21. června 2024 v 13,00 hodin v Kulturním domě v Olešné

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a o jejím majetku za rok 2023, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2023
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2023
  5. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok za rok 2023, schválení auditora
  6. Informační povinnost
  7. Závěr